38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest sobota, 14 grudnia 2019 r.

Strażacka rodzina krwiodawców

 

 Każdego dnia, co sekundę, ktoś na świecie potrzebuje krwi do ratowania życia. Bez osób które decydują się ją ofiarować, walka o życie nie miałaby szans na powodzenie. Doskonale o tym wiedzą strażacy z powiatu sanockiego.

 

Inicjatywa założenia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszającego strażaków ratowników dojrzewała przez okres ostatnich kilku miesięcy. Długie i żmudne przygotowania doprowadziły w końcu do szczęśliwego finału tego przedsięwzięcia.

W dniu 27 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku odbyło się zebranie założycielskie w którym uczestniczyli:

 • Sekretarz Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie Pan Zdzisław Wójcik,
 • Kierownik Sanockiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i       Krwiolecznictwa w Rzeszowie Pani Marta Pióro,
 • Członek Okręgowej Rady HDK PCK w Rzeszowie Pan Witold Janik,
 • Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Sanoku Pani Ewa Radwańska,
 • strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sanoku,
 • strażacy – w tym również szczególnie warte podkreślenia  kilka dziewcząt - z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kostarowcach, Niebieszczanach, Olchowcach, Pakoszówce, Porażu,  Rzepedzi, Strachocinie, Tarnawie Górnej, Wolicy, Wujskiem i Zagórzu

 

Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku bryg. Lesław Penar.

W trakcie obrad uczestnicy zebrania mieli okazję wysłuchać bardzo interesującego wystąpień zaproszonych gości, a szczególnie Pana Zdzisława Wójcika, w którym omówił  szczegółowo praktycznie wszystkie  aspekty dotyczące szeroko rozumianej problematyki krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Goście udzielili również szeregu odpowiedzi i wyjaśnień na wiele nurtujących pytań.

W gronie założycieli klubu HDK znaleźli się  zarówno młodzi strażacy którzy postanowili oddać krew po raz pierwszy, jak również ich starsi koledzy którzy mają już na swoim koncie pokaźne ilości oddanego bezcennego daru np. dh Mariusz Klimkowski z OSP Kostarowce ponad

40 litrów, czy dh Zbigniew Błoński z OSP Rzepedź ponad 37 litrów oddanej krwi.

 Ważnym punktem zebrania był wybór  Zarządu klubu HDK który ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Prezes Zarządu – bryg. Lesław Penar
 • V-ce Prezes   – dh Roman Kalina – OSP Zagórz
 • Sekretarz  – Sabina Kowalczyk – KP PSP Sanok
 • Skarbnik – dh Mateusz Latusek – OSP Poraż
 • Członek – dh Krzysztof Kasprzak – OSP Pakoszówka
 • Członek – dh Bryndza Damian – OSP Poraż

Kadencja nowo wybranego zarządu potrwa dwa lata.

Uczestnicy zebrania założycielskiego dokonali wyboru  nazwy klubu, która brzmi „Strażacki dar”

Z powstania pierwszego w historii sanockiego pożarnictwa  klubu HDK usatysfakcjonowany jest Komendant Powiatowy PSP w Sanoku bryg. Krzysztof Dżugan, który również został jego członkiem oraz zadeklarował pomoc i wsparcie w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

„Dzieląc się z innymi swoją krwią, my strażacy ratujemy życie drugiemu człowiekowi. Piękno tego czynu polega na podarowaniu komuś życia na nowo, nadziei na lepsze jutro i piękniejsze kolejne dni” – stwierdził bryg. Krzysztof Dżugan.

Duże zdjęcie członków klubu HDK uczestniczących w zebraniu założycielskim znalazło się już w kronice prowadzonej przez Komendę Powiatową PSP.

W dniu powstania Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Powiatowej PSP w Sanoku „Strażacki Dar” liczy 75 członków-strażaków PSP i OSP- i już w m-cu lipcu włączy się do akcji „Wakacyjna Kropla Krwi”.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik.(na zdjęciu uczestnicy zebrania założycielskiego klubu HDK)

Pożary345
Miejscowe zagrożenia886
Alarmy fałszywe45
Razem1276

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl