38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest czwartek, 22 sierpnia 2019 r.

W czasie konferencji podsumowującej projekt przedstawiciele służb mundurowych: policji i straży pożarnej wygłosili prelekcję na temat najczęstszych niebezpieczeństw czyhających na seniorów oraz zaprezentowali filmy przedstawiające sytuacje, w których osoby starsze mogą się znaleźć. 

  W trakcie spotkania mł. bryg. Robert Wojciechowski omówił zagrozenia związane z obecnością tlenku węgla w ramach kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" oraz zagrożeń związanych z sezonem jesienno-zimowym.

Podczas spotkania Anna Hałas wójt Gminy Sanok oraz mł. bryg. Grzegorz Oleniacz komendant powiatowy PSP w Sanoku przekazali uczestniką projektu kilkadziesiąt czujek dymu i tlenku węgla.

 Na zakończenie  Anna Hałas - wójt gminy Sanok, Janusz Cecuła - wicestarosta powiatu sanockiego, Tomasz Matuszewski - burmistrz miasta Sanoka, nadkom. Krzysztof Łopuszański - komendant powiatowy Policji w Sanoku, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Elżbieta Cipora - rektor PWSZ w Sanoku oraz Marek Bańkowski - wójt gminy Bukowsko podpisali akt Sanockiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożary283
Miejscowe zagrożenia516
Alarmy fałszywe34
Razem833

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl