38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest środa, 19 grudnia 2018 r.

Z dniem 31 stycznia 2018 r. czynną służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej zakończył st. bryg. mgr inż. Krzysztof Dżugan – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku.

Pan st. bryg. Krzysztof Dżugan służbę pożarniczą rozpoczął w 1988 r. jak Kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W 1990 r. ukończył Szkołę Chorążych i rozpoczął z dniem 1 sierpnia 1990 r. służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Sanoku na stanowisku dowódcy sekcji. W kolejnych latach służby w podziale bojowym sanockiej jednostki zajmował stanowiska:

  • specjalisty ratownika,
  • dowódcy zastępu.

Równocześnie z rozpoczęciem pracy w sanockiej komendzie został skierowany do odbycia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1994 r. uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz awans na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana.

Z dniem 1 czerwca 1994 r. został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany, a w następnych latach na stanowiska: oficera do spraw operacyjnych oraz dowódcę JRG.

Z dniem 1 maja 1999 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku. W między czasie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe – ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a w późniejszym okresie studia podyplomowe w zakresie zarządzania dla kierowników służb mundurowych.

Z dniem 3 stycznia 2006 r. został powołany przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku. Swoje obowiązki wykonywał na tym stanowisku przez 12 lat tj. do dnia 31 stycznia 2018 r.

W okresie służby na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku doprowadził do pozyskania 12 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i operacyjnych służących w sanockiej komendzie. Ponadto doprowadził do pozyskania nowych urządzeń i sprzętu służącego bezpieczeństwu publicznemu w powiecie sanockim.

W 2010 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony st. bryg. Krzysztofa Dżugana  została włączona do struktur ksrg ostatnia w powiecie jednostka OSP Komańcza.

W 2012 r. pod jego kierownictwem zorganizowane zostały pierwsze w powiecie sanockim  międzypowiatowe ćwiczenia „Sanok 2012”. W następnych latach zrealizowano cykl konferencji przy współpracy z PWSZ w Sanoku, które kończyły się ćwiczeniami „Sieniawa 2013” „Arłamów 2014” W 2015 r. zorganizowano na terenie powiatu sanockiego pierwsze i ostatnie na tak dużą skalę wspólne z PGNiG ćwiczenia z udziałem gazu skroplonego LNG.

Realizują przedsięwzięcia wspólnie z Gminą Zagórz doprowadził do nawiązania współpracy ze strażakami Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa.

W czasie wieloletniej służby był wielokrotnie nagradzany i odznaczany:

  1. Brązowym Krzyżem Zasługi.
  2. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
  3. Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
  4. Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
  5. Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
  6. Srebrną Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.     

 

 

Pożary244
Miejscowe zagrożenia1032
Alarmy fałszywe50
Razem1326

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl