38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest sobota, 14 grudnia 2019 r.

 

W dniu 8 marca 2017 r w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sanoku miało miejsce oficjalne otwarcie Sali Edukacyjnej „OGNIK” utworzonej w ramach
Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą
„Bezpieczna +”.
W uroczystym otwarciu wzięli udział :
1. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,
2. st.bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
3. Roman Konieczny – Starosta Sanocki,
4. Aneta Figiel – asystentka Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego,
5. dh Grzegorz Klecha – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
6. Edward Olejko – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka,
7. Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok,
8. Mariusz Bałaban – Wójt Gminy Besko,
9. Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn,
10. Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza,
11. Jan Chowaniec – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska,
12. Ewa Get – Dyrektor Obsługi Szkół UMiG Zagórz,
13. Barbara Zdybek – Dyrektor Szkoły Nr 6 w Sanoku wraz wychowawcą i dziećmi z
klasy III.
Wszystkich przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Sanoku st. bryg. Krzysztof Dżugan.
Następnie kluczowe cele i założenia programu Bezpieczna + wraz z historią przebiegu prac przy
tworzeniu sali edukacyjnej oraz planami na najbliższą przyszłość w zakresie jej funkcjonowania
przedstawił st.bryg. Lesław Penar Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
Kolejny punkt programu uroczystości przygotowały dzieci ze szkoły nr 6 wraz ze swoją
wychowawczynią Panią Renatą Handerman, a był nim piękny program artystyczny poświęcony
strażakom i ich niebezpiecznej i odpowiedzialnej służbie.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie Sali Edukacyjnej „Ognik”
połączone z symbolicznym przecięciem wstęgi , a dokonali go wspólnie Wojewoda Podkarpacki
Pani Ewa Leniart, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.
Andrzej Babiec, Starosta Sanocki Pan Roman Konieczny oraz Komendant Powiatowy PSP
st.bryg. Krzysztof Dżugan.
Po oficjalnym otwarciu rozpoczęła się pierwsza lekcja, którą poprowadzili dwaj strażacy z
jednostki ratowniczo-gaśniczej tj. mł. asp. Dawid Szul i st.sekc. Igor Matkowski. Obydwaj odbyli
wcześniej specjalne szkolenie przygotowujące ich do prowadzenia tego typu zajęć z dziećmi
zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku pod Warszawą.
Po zakończonej lekcji wszystkie dzieci otrzymały z rąk Pani Wojewody oraz Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP specjalnie przygotowane w tym celu certyfikaty „Dzielnego
Małego Strażaka” oraz pamiątkowe upominki.
„Ognik” będzie otwarty dla dzieci przez dwa dni w tygodniu tj. wtorki i środy w godz. od 9.00 do
13.00. Szczegółowe zasady funkcjonowania sali edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej
sanockiej komendy.
W sanockim „Ogniku” dzieci będą miały możliwość zapoznania się z zasadami ewakuacji z
pomieszczeń objętych pożarem, poznać sposoby działania sygnalizacji pożarowej (czujki dymu i
tlenku węgla) oraz oświetlenia awaryjnego. Nauczą się podstaw pierwszej pomocy oraz jak
poprawnie zgłaszać zdarzenie dzwoniąc na numer alarmowy. Zajęcia będą prowadzone w
pomieszczeniach symulujących typowe mieszkanie oraz w sali multimedialnej, z możliwością
wyświetlania filmów edukacyjnych i prezentacji.
Realizowane z dziećmi w „Ogniku” zajęcia edukacyjne w warunkach tzw. „kontrolowanego
zagrożenia” np. wykonanie rzeczywistego połączenia alarmowego w zasymulowanej sytuacji np.
podczas wypadku drogowego czy sprawdzenie na fantomie sposobu postępowania w stosunku do
osoby nieprzytomnej wraz z możliwością pokazania przez instruktorów prowadzących zajęcia
właściwych zachowań i sposobów reagowania przynosi wspaniałe rezultaty – dzięki takiej formie
nauki dzieci nie boją się działać w konkretnej i rzeczywistej sytuacji.
Zdobywana przez dzieci w ten sposób wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa
nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w codziennym życiu naszych rodzin i całego
społeczeństwa.

"OGNIK" - nowo otwarta sala edukacyjna dla dzieci!

W dniu 8 marca 2017 r w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sanoku miało miejsce oficjalne otwarcie Sali Edukacyjnej „OGNIK” utworzonej w ramach
Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą
„Bezpieczna +”.
W uroczystym otwarciu wzięli udział :
1. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,
2. st.bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
3. Roman Konieczny – Starosta Sanocki,
4. Aneta Figiel – asystentka Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego,
5. dh Grzegorz Klecha – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
6. Edward Olejko – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka,
7. Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok,
8. Mariusz Bałaban – Wójt Gminy Besko,
9. Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn,
10. Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza,
11. Jan Chowaniec – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska,
12. Ewa Get – Dyrektor Obsługi Szkół UMiG Zagórz,
13. Barbara Zdybek – Dyrektor Szkoły Nr 6 w Sanoku wraz wychowawcą i dziećmi z
klasy III.
Wszystkich przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Sanoku st. bryg. Krzysztof Dżugan.
Następnie kluczowe cele i założenia programu Bezpieczna + wraz z historią przebiegu prac przy
tworzeniu sali edukacyjnej oraz planami na najbliższą przyszłość w zakresie jej funkcjonowania
przedstawił st.bryg. Lesław Penar Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
Kolejny punkt programu uroczystości przygotowały dzieci ze szkoły nr 6 wraz ze swoją
wychowawczynią Panią Renatą Handerman, a był nim piękny program artystyczny poświęcony
strażakom i ich niebezpiecznej i odpowiedzialnej służbie.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie Sali Edukacyjnej „Ognik”
połączone z symbolicznym przecięciem wstęgi , a dokonali go wspólnie Wojewoda Podkarpacki
Pani Ewa Leniart, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.
Andrzej Babiec, Starosta Sanocki Pan Roman Konieczny oraz Komendant Powiatowy PSP
st.bryg. Krzysztof Dżugan.
Po oficjalnym otwarciu rozpoczęła się pierwsza lekcja, którą poprowadzili dwaj strażacy z
jednostki ratowniczo-gaśniczej tj. mł. asp. Dawid Szul i st.sekc. Igor Matkowski. Obydwaj odbyli
wcześniej specjalne szkolenie przygotowujące ich do prowadzenia tego typu zajęć z dziećmi
zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku pod Warszawą.
Po zakończonej lekcji wszystkie dzieci otrzymały z rąk Pani Wojewody oraz Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP specjalnie przygotowane w tym celu certyfikaty „Dzielnego
Małego Strażaka” oraz pamiątkowe upominki.
„Ognik” będzie otwarty dla dzieci przez dwa dni w tygodniu tj. wtorki i środy w godz. od 9.00 do
13.00. Szczegółowe zasady funkcjonowania sali edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej
sanockiej komendy.
W sanockim „Ogniku” dzieci będą miały możliwość zapoznania się z zasadami ewakuacji z
pomieszczeń objętych pożarem, poznać sposoby działania sygnalizacji pożarowej (czujki dymu i
tlenku węgla) oraz oświetlenia awaryjnego. Nauczą się podstaw pierwszej pomocy oraz jak
poprawnie zgłaszać zdarzenie dzwoniąc na numer alarmowy. Zajęcia będą prowadzone w
pomieszczeniach symulujących typowe mieszkanie oraz w sali multimedialnej, z możliwością
wyświetlania filmów edukacyjnych i prezentacji.
Realizowane z dziećmi w „Ogniku” zajęcia edukacyjne w warunkach tzw. „kontrolowanego
zagrożenia” np. wykonanie rzeczywistego połączenia alarmowego w zasymulowanej sytuacji np.
podczas wypadku drogowego czy sprawdzenie na fantomie sposobu postępowania w stosunku do
osoby nieprzytomnej wraz z możliwością pokazania przez instruktorów prowadzących zajęcia
właściwych zachowań i sposobów reagowania przynosi wspaniałe rezultaty – dzięki takiej formie
nauki dzieci nie boją się działać w konkretnej i rzeczywistej sytuacji.
Zdobywana przez dzieci w ten sposób wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa
nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w codziennym życiu naszych rodzin i całego
społeczeństwa.

 

GALERIA ZDJĘĆ - KLIKNIJ

KP PSP Sanok 

 

Pożary345
Miejscowe zagrożenia886
Alarmy fałszywe45
Razem1276

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl