38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest sobota, 14 grudnia 2019 r.

„ Skromny jubileusz strażaków krwiodawców”

W sobotę 10 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku  na  zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażacki Dar”, działającego od pięciu lat przy tut. komendzie.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

1)       st.bryg. Krzysztof Dżugan – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku,

2)       mł.bryg. Grzegorz Oleniacz –Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego

KP PSP i zarazem Sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego ZOSP RP w Sanoku,

3)      Pani Monika Kijowska – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku,

4)       Pani Ewa Radwańska – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku,

5)      Pani Marta Pióro – Kierownik Oddziału Terenowego w Sanoku Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ,

6)       Pani Karolina Hombek - Wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Studencki Dar” przy PWSZ w Sanoku,

7)       ks. Piotr Babiarz – Proboszcz Parafii Wujskie  i równocześnie członek klubu HDK,

Zebraniu przewodniczył Prezes Klubu HDK „Strażacki Dar” st.bryg. Lesław Penar.

Pierwszym punktem zebrania była obszerna i bardzo interesująca prezentacja przygotowana przez mł. bryg. Grzegorza Oleniacza, dotycząca kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” którą zainaugurował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Następna część zebrania poświęcona została problematyce sprawozdawczej.

Swoje sprawozdania złożyli kolejno:

 •  Prezes Klubu HDK st.bryg. Lesław Penar  - z działalności klubu za okres 5 lat tj. od momentu jego powstania w roku 2011 aż do chwili obecnej,
 •  Skarbnik  klubu dh Mateusz Latusek – sprawozdanie finansowe,
 •  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Rafał Cecuła – sprawozdanie z działalności komisji.

Jak wynika z przedstawionych sprawozdań Klub HDK „Strażacki Dar” zrzesza aktualnie 140 członków, w tym:

 • 105 strażaków z 19 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 •  17 strażaków i 1 pracownika cywilnego z Komendy Powiatowej PSP w Sanoku,
 • 2 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
 • 14 osób cywilnych,
 • 1 członka honorowego.

Od momentu powstania klubu do chwili obecnej, w jego szeregi wstąpiło 65 nowych członków.

Klub utrzymuje swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

W roku 2015 członkowie klubu oddali  łącznie 103 litry krwi.

Wielu członków klubu zarejestrowanych jest także w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Klub angażuje się w różnego rodzaju akcje i zbiórki krwi takie jak np. „Wakacyjna kropla krwi”, „Moto-serce”, oraz wielokrotnie wspomagał konkretne osoby , dla których  zebrana krew była jedyną szansą na skuteczną walkę z chorobą i powrót do zdrowia.

Szczególnie miłym i podniosłym punktem zebrania było wręczenie odznak  dla najbardziej zasłużonych członków klubu.

Odznaki pamiątkowe przyznane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie otrzymali :

za oddanie minimum 50 litrów krwi :

 • dh Zygmunt Proćko – OSP Tarnawa Dolna,

za oddanie minimum 25 litrów krwi :

 • dh Paweł Pelczar – OSP Besko,
 • Pan Tadeusz Nabywaniec,

Złote Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi „  za oddanie minimum 18 litrów krwi  otrzymali:

 • Pan Konrad Kadubiec,
 • Pan Tadeusz Nabywaniec.

Srebrne Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi „  za oddanie minimum 12 litrów krwi  otrzymali:

 • dh Tadeusz Osenkowski – OSP Poraż
 • dh Dawid Czech – OSP Poraż
 • dh Rafał Cecuła – OSP Strachocina,
 • dh Witold Moskal – OSP Sieniawa
 • dh Marcin Jendruczko – OSP Besko
 • dh Maksymilian Nestorowicz – OSP Rzepedź,

Brązowe Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi „  za oddanie minimum 6 litrów krwi  otrzymali:

 • dh Andrzej Mołczan – OSP Poraż
 • dh Wojciech Owsiany – OSP Poraż

Członkowie klubu uczestniczący w zebraniu wybrali zarząd klubu na nową  dwuletnią kadencję w następującym składzie:

 • Prezes – st. bryg. Lesław Penar – KP PSP Sanok
 • Wiceprezes – dh Roman Kalina – OSP Zagórz
 • Sekretarz – Pani Sabina Kowalczyk  - KP PSP Sanok
 • Skarbnik – dh Mateusz Latusek – OSP Poraż
 • Członek –dh  Krzysztof Kasprzak – OSP Pakoszówka
 • Członek – dh Paweł Pelczar – OSP  Besko

W kolejnej  części  zebrania z niezwykle interesującą prezentacją wystąpiła Pani Monika Kijowska – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku, a zarazem wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Przedstawiony przez Nią temat „język migowy w działaniach służb ratowniczych” wzbudził ogromne zainteresowanie wśród  wszystkich uczestników zebrania.

Bardzo szczególnym i niezwykle wzruszającym momentem sobotniego zebrania było wystąpienie Pani Sabiny Kowalczyk – sekretarza zarządu naszego klubu HDK, która opowiedziała  o swoich zmaganiach w  walce  z chorobą nowotworową , w trakcie której także potrzebowała  krwi. Jej podziękowania za ten najcenniejszy dar w imieniu wszystkich onkologicznych pacjentów, których miała okazję poznać w ciągu ostatnich kilku miesięcy wycisnęły łzy wzruszenia w oczach wielu uczestników zebrania i zostały nagrodzone gorącymi brawami.

Na zakończenie zebrania wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne i zasiedli do wspólnej kolacji, smakując pyszną, strażacką grochówkę, przygotowaną tradycyjnie przez strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Pożary345
Miejscowe zagrożenia886
Alarmy fałszywe45
Razem1276

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl