38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest środa, 21 października 2020 r.

 

Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Sanoku


 

 

 

 

Aktualności

 

 


 

Galeria Zdjęć

 


 

Cele i Formy Działania ZEiR RP

 

Celem Związku jest:
1) zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, 
funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników 
cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach - 
zwanych dalej członkami Związku,
2) ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, 
uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie 
w tym zakresie kontroli społecznej,
3) organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
4) pielęgnowanie - utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych 
z humanitarną służbą pożarniczą,
5) czuwanie nad sprawiedliwa oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz 
obroną honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
6) wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz 
w innych sprawach publicznych,
7) pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa 
oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
8) umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami 
Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,
9) reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji 
państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej - we wszystkich sprawach, a szczególnie 
socjalno - bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

Związek realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1) pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne i socjalno - bytowe,
2) organizowanie imprez okolicznościowych związanych z tradycjami pożarniczymi, 
a także rekreacyjno - wypoczynkowych i kulturalnych,
3) wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności strażactwa ochotniczego,
4) współdziałanie z komendami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 
związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
5) podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących nasze środowisko,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami 
i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
7) odbywanie okresowych zebrań członków koła i władz Związku,
8) tworzenie zespołów redakcyjnych przy jednostkach organizacyjnych Związku, 
które opracowują biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Związku 
i prowadzą działalność kronikarską i wydawniczą,
9) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów i zadań statutowych.

 

 

 


 

 

 

 

 

Skład Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. Koła przy KP PSP w Sanoku

 

 

Lp.

FUNKCJA

NAZWISKO IMIĘ

e-mail

 1.

Prezes

Marcinkowski Jan

gas_poz@op.pl

 2.

V-ce Prezes

Gembalik Andrzej

 

 3.

Sekretarz

Zubik Krzysztof

      k.zub@op.pl

 4.

Skarbnik

Nowicki Marek

 

 5.

Członek

Koczera Danuta

danuta.koczera@gimail.com

6.

Członek

Czapla Stanisław

stanislawczapla@o2.pl


 

 

 

 

Kontakt e-mail:

 emeryt.psp.sanok@gmail.com

Pożary304
Miejscowe zagrożenia1238
Alarmy fałszywe29
Razem1571

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl