38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.

SK KP

 

 

 

Organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

 

 • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zwane w skrócie SKKP powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku  realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sanockiego.
 • SKKP w Sanoku funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania PSP w woj. podkarpackim. Nadrzędnym stanowiskiem kierowania dla  SKKP w Sanoku jest Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 • Służbę w SKKP pełnią strażacy PSP w systemie zmianowym 24/48. Rozkład służby: 24 godziny służby rozpoczynającej się o godzinie 8:00 i trwającej do godziny 8:00 dnia następnego po służbie dyżurni mają 48 godzin czasu wolnego od służby.
 • Minimalną obsadę w siedzibie SKKP w Sanoku stanowi 1 osoba  (Dyżurny Operacyjny Powiatu).
 • Służba pełniona jest w wydzielonych, zabezpieczonych i wyposażonych w środki techniczne pomieszczeniach.

 

Zasady funkcjonowania SKKP

 

SKKP realizuje zadania na obszarze chronionym Komendy Powiatowej PSP w Sanoku.

                               Do podstawowych zadań SKKP należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym,
 • koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do SK PKW,
 • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia,
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywanie tych informacji do SK PKW,
 • współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
 • dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania,
 • prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń,
 • powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
 • prowadzenie komputerowych baz danych,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP,
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego,
 • utrzymywanie stałej łączności z SK PKW w Rzeszowie oraz prowadzenie ciągłego nasłuchu na częstotliwości kanału Krajowej Sieci Współdziałania.
Pożary277
Miejscowe zagrożenia980
Alarmy fałszywe23
Razem1280

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl