38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:

 

 

            Panstwowa Straz Pożarna jest wiodaca służba w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego majacego na celu ochrone życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walke z pozarami i innymi kleskami zywiolowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku równiez poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gasniczego było stworzenie jednolitego i spójnego ukladu, skupiajacego powiazane ze soba rózne podmioty ratownicze, tak aby mozna było podjać skutecznie kazde działanie ratownicze.

 

 

            Krajowy System Ratowniczo-Gasniczy (KSRG) stanowi integralna cześć bezpieczeństwa wewnetrznego panstwa, obejmujaca w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pozarów, klesk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, ze zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klesk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze sa niewystarczające, a organizacja dzialań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania. Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gasniczy tworza oraz koordynuja jego funkcjonowanie, nastepujace organy wladzy :

 

  • starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen życia, zdrowia, srodowiska i mienia zarzadza systemem przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

  • wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa,

  • wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

          Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Glówny Państwowej Straży Pożarnej, podlegly ministrowi własciwemu do spraw wewnetrznych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniajacy jego ciagle funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:

 

  • powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,

  • wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,

  • centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

 

             System funkcjonuje w dwóch stanach: stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegajacym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin, wykonywaniu działań ratowniczych wymagajacych użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).

 

              Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od mozliwosci włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujacych na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starosta.

 

 

Rozmieszczenie jednostek OSP KSRG na terenie poszczególnych gmin powiatu:

 

 

Lp.

Gmina:

 

Jednostka OSP

1

Besko

 

OSP Besko

2

Zarszyn

 

OSP Długie

OSP Jaćmierz

OSP Nowosielce

3

Bukowsko

 

OSP Bukowsko

OSP Nadolany

4

Sanok

 

OSP Strachocina

OSP Kostarowce

OSP Niebieszczany

5

Zagórz

 

OSP Zagórz

OSP Tarnawa Górna

OSP Poraż

6

Komańcza

 

OSP Komańcza

OSP Rzepedź

7

Tyrawa Wołoska

 

OSP Tyrawa Wołoska

8

Miasto Sanok

 

OSP OlchowcePożary277
Miejscowe zagrożenia980
Alarmy fałszywe23
Razem1280

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl