38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, fax. 134658910, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.

Rejon działania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mają swoją siedzibę w Sanoku - liczącym obecnie ponad 40 tys. mieszkańców.

 Powiat sanocki obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy:

                 gmina Besko,       

                 gmina Bukowsko,

                 gmina Komańcza,

                 gmina Sanok,

                 gmina Tyrawa Wołoska,

                 gmina Zarszyn.

                miasto i gmina Zagórz

Centralnym punktem powiatu jest miasto Sanok.

                 Od południa granicą powiatu jest granica państwa ze Słowacją, od północnego wschodu granicą powiatu jest granica z powiatem przemyskim. Pozostałe granice przebiegają następująco:

                 od zachodu z powiatem krośnieńskim,

                 od północy z powiatem brzozowskim,

                 od wschodu z powiatem leskim

                 Najbardziej oddaloną od KP PSP gminą jest Komańcza. Położona na południu powiatu graniczy ze Słowacją, powiatem krośnieńskim i leskim. Posiada ona największą powierzchnię o dużym zalesieniu.

                 Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1215 km 2, z czego 57841 ha zajmują lasy tj. 47,58 %, a 50582 ha użytki rolne tj. 41,61 % ogółu powierzchni.

Przez część gmin tj. Besko, Zarszyn, Sanok ciągną się Doły Jasielsko-Sanockie. Jest to strefa płaskodennych kotlin, oddzielonych płatami niskich pogórzy. Przez obszar ten
(wykorzystując płaskość terenu) przebiega linia kolejowa z Jasła do Zagórza, skręcając na południe przez gminę Komańcza do przejścia granicznego w Łupkowie. Na północ od Dołów Jasielsko - Sanockich rozciąga się Pogórze Karpackie. Natomiast na południe od Dołów rozciąga się Beskid Niski, charakteryzujący się przysadzistymi nieregularnymi garbami.

Od Przełęczy Łupkowskiej i doliny rzeki Osławy rozciągają się Bieszczady Zachodnie. Bieszczadzkie grzbiety górskie są długie, biegną równolegle i oddzielone są od siebie szerokimi i głębokimi obniżeniami.

                 Koryta cieków wodnych tj. rzek i potoków, przebiegają z południa na północ. Natomiast pasma górskie ciągną się z zachodu w kierunku południowo-wschodnim stając się coraz wyższymi im bardziej na południe powiatu Gminy Bukowsko i Komańcza są wstępem do Bieszczad od strony wschodniej. Różnica wzniesień kształtuje się od 230 do 1000 m npm. Zróżnicowane są także warunki pogodowe panujące na tym terenie. Ukształtowanie pionowe sprawia, że występują dwie strefy klimatyczne: umiarkowana ciepła do wysokości 600 m npm. i umiarkowana chłodna powyżej 600m npm. Przeważają cechy typowe dla klimatu górskiego z zaznaczającym się wpływem klimatu kontynentalnego.

 

Warunki pogodowe charakteryzują się znacznymi skokami temperatury oraz zmiennym natężeniem wiatrów. W części beskidzkiej i  Bieszczadach dominują wiatry południowe i północno-zachodnie,  a na odcinku Dołów Jasielsko - Sanockich wiatry zachodnie związane z ogólną cyrkulacją powietrza w obniżeniach śródgórskich. W jesieni i na wiosnę występujące różnice temperatury pomiędzy terenami górzystymi, a temperaturą panującą w Sanoku stwarzają całkiem różne warunki jezdne. Spadająca poniżej zera temperatura w górach powoduje utrzymywanie się mgieł, szronów i dużego oblodzenia dróg. Zimą w terenie górskim utrzymują się dłużej śniegi, a opady są większe. Także letnie burze wyglądają inaczej niż na terenie płaskim. Górskie potoki po opadach szybko przybierają tworząc rwące i groźne rzeki.

 

 

Charakterystykę powiatu przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

 

Powierzchnia

Lp.

Ośrodki miejskie, gmin

Ogółem

Lasy

Użytki rolne

 

 

km2

ha

%

ha

%

  1. 1.

Miasto Sanok

38,1

1205

31,63

1540

40,42

  1.  2

Gmina Besko

27,6

140

5,07

2183

79,1

  1.  3.

Gmina Bukowsko

138,6

4926

35,54

7371

53,2

  1.  4.

Gmina Komańcza

445,0

31324

70,04

10238

23,0

  1.  5.

Gmina Sanok

231,3

5907

25,54

12727

55,0

  1.  6.

Gmina Tyrawa Wołoska

69,0

4060

58,84

2392

34,67

  1.  7.

Gmina Zarszyn

105,9

2510

23,7

7105

67,10

  1.  8.

MiG Zagórz

160,0

7769

48,55

7026

43,91

Razem :

1215,5

57841

47,58

50582

41,61

 

 

Charakterystyka powiatu pod względem ludności (stan na 01.01.2008)

 

Lp.

Ośrodki miejskie, gminy

Ludność

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Na 1 km2

1.

Miasto Sanok

39 224

18 697

20 527

1 030

2.

Miasto Zagórz

4 974

2 478

2 496

223

3.

Gmina Besko

4 282

2 092

2 190

156

4.

Gmina Bukowsko

5 236

2 644

2 592

38

5.

Gmina Komańcza

5 134

2 584

2 550

11

6.

Gmina Sanok

16 856

8 487

8 369

73

7.

Gmina Tyrawa Wołoska

1 942

994

948

28

8.

Gmina Zagórz

7 771

3 831

3 940

56

9.

Gmina Zarszyn

9 247

4 514

4 733

88

Razem powiat sanocki:

94 666

46 321

48 345

77


Pożary277
Miejscowe zagrożenia980
Alarmy fałszywe23
Razem1280

Jeśli chcesz otrzymywać stałe informacje z naszej witryny, wpisz swój adres e-mail powyżej.
W celu wypisania się z mailingu róniesz wpisz adres e-mail oraz kliknij "Anuluj".

38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 60 tel. 134658998, e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl